Schrijftips

Schrijftips

Het is belangrijk dat uw rapport goed leesbaar is. Niet alleen voor collega-wetenschappers maar voor iedereen die het rapport gaat lezen. Hoe zorgt u voor een duidelijke en interessante tekst die geen vraagtekens oproept bij de lezers?

Stap 1 : Bedenk goed wat u wilt zeggen

Een tekst is vaak onduidelijk als de schrijver niet precies weet wat hij of zij wil zeggen. Daarom is het van belang om goed na te denken voordat u gaat schrijven. Ga voordat u pen en papier pakt of achter uw beeldscherm plaatsneemt na of uw gedachten helder zijn. Als een tekst onduidelijk is, waren de gedachten van de auteur dat meestal ook.

Stap 2 : Schrijf uw gedachten duidelijk op

Een geschreven tekst kan op allerlei manieren onduidelijk zijn. Het grootste euvel zit ’m in vage woorden, vage verwijzingen en passieve constructies. De lezer kan uit de tekst niet opmaken wat u precies bedoelt, naar welk eerder deel van de tekst u verwijst of wie de handeling uitvoert.

a. Vermijd vage woorden

Het gaat om, zich richten op, gericht, waarbij, daarbij, hierbij, hieraan, hiermee, in het algemeen, over het algemeen, in grote mate, aspect, factor, context, item, dimensie, zaken, dingen, dit betreft, in dat kader. Allemaal te algemene woorden die de lezer op 1001 manieren kan interpreteren. Vervang ze door heldere beschrijvingen die slechts voor één uitleg vatbaar zijn.

b. Vermijd vage verwijzingen

Opnieuw, eerder, hiervoor, zoals gezegd. Geef altijd aan naar welk deel van het rapport u verwijst, of naar welk eerder onderzoek. Zo weet de lezer waar hij of zij moet zoeken, dat voorkomt een hoop irritatie. Maak ook duidelijk wat u eerder hebt besproken, welk onderwerp dat is.

c. Vermijd passieve constructies

Passieve constructies komen vaak voor in wetenschappelijke rapporten. Ze maken de tekst onduidelijk als de lezer niet uit de tekst kan opmaken wie de handeling uitvoert. Zeg dus liever niet: ‘er werd gestreefd’, maar ‘de onderzoekers streefden ernaar’ of ‘wij streefden ernaar’.